Actie Materiaal

Beste sympathisant, of kennis van Moeder,

Je kan het Parkinson Onderzoek steunen met een gift, door spullen aan te kopen maar ook door onze actie zo wijd mogelijk te verspreiden.

En dat kan op de volgende manieren :

  • De affiche aan je eigen raam hangen
  • De affiche op je werk, in je winkel, enz… na toestemming uithangen
  • Het nieuws verspreiden in je buurt of je vriendenkring (of ander netwerk)
  • Een bericht over de actie (met vermelding van www.steunparkinson.be) in je vriendenkring verspreiden via Facebook, Twitter, mail, enz… Je kan in dat bericht ook de QR code opnemen.

Om het je makkelijk te maken hebben we daar ook wat materiaal voor klaargemaakt :