Met je aankoop uit ‘Ma’s Garage’ of je gift steun je het onderzoek dat wordt gedaan in het Laboratorium voor Parkinson Onderzoek aan de KULeuven, onder leiding van Prof. Dr. Wim Vandenberghe. Hij stuurt die onderzoeksgroep aan en hij behandelt Parkinsonpatiënten in het UZ Gasthuisberg te Leuven (waaronder Ma).

Prof. Dr. Wim Vandenberghe

Er is geen afdoende therapie die Parkinson of Alzheimer kan afremmen of genezen. Dat komt vooral doordat we nog niet goed begrijpen wat er precies misloopt in de zenuwcellen van parkinsonpatiënten. Die cellen worden geleidelijk aan ziek, beginnen slecht te functioneren en sterven uiteindelijk af. Daar willen wij iets aan doen, maar dan moeten we eerst de moleculaire mechanismen begrijpen die die cellen ziek maken.

Parkinson is een heel complexe ziekte met heel diverse symptomen en met heel grote verschillen tussen individuele patiënten. Parkinson ondermijnt geleidelijk de controle van patiënten over hun spieren waardoor ze moeilijker gaan bewegen. Maar daarnaast kan Parkinson ook het psychisch en emotioneel leven van de patiënt aantasten. Parkinson kan bv. depressie, psychose en dementie veroorzaken.

Als neuroloog sta ik aan het hoofd van het klinische zorgprogramma voor parkinsonpatiënten in UZ Leuven, wat het slaan van bruggen tussen laboratorium en kliniek vergemakkelijkt. Ik leid klinische studies bij patiënten met ziekte van Parkinson. Ik ben ook betrokken bij onderzoek naar nieuwe technieken voor hersenbeeldvorming bij Parkinson die nieuwe biomarkers kunnen opleveren.

In mijn laboratorium (Laboratorium voor Parkinson Onderzoek, KU Leuven) focussen wij op eiwitten die gelinkt zijn aan erfelijke vormen van de ziekte van Parkinson. We analyseren hoe mutaties in die eiwitten de kwaliteit verstoren van de mitochondriën. Mitochondriën zijn de energiecentrales van de cel. Bij minstens een deel van de parkinsonpatiënten wordt de kwaliteit van de mitochondriën niet goed bewaakt, waardoor beschadigde mitochondriën zich opstapelen en zenuwcellen ziek worden. In onze experimenten bestuderen wij huidcellen afkomstig van parkinsonpatiënten en gezonde controles en her-programmeren wij deze huidcellen tot zenuwcellen. Wij gebruiken ook fruitvliegmodellen voor de ziekte van Parkinson.

Dr. Vandenberghe & Dr. Vandenbulcke beantwoorden een aantal vragen

Wat is parkinson eigenlijk ?
Welke geneesmiddelen zijn er voor Parkinson Patiënten ?
Advies voor patiënt en omgeving ?
Andere symptomen dan beven en slecht bewegen ?
Welke nieuwe ontwikkelingen zijn veel belovend ?
En opereren ?

Het belang van onderzoek naar Parkinson ?

In november 2019 maakte Parkinson TV een uitzending rond het thema ‘Onderzoek & Parkinson’

Meer Informatie

Hier kan je meer informatie vinden over het parkinson onderzoek in het algemeen en het werk van het Laboratorium voor Parkinson Onderzoek van de KULeuven